Kool

Vastuvõtt


Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem läbi Saue Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO taotluse, millele lisab:

- õpilase sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

 - digitaalse foto õpilaspiletile;

 - koolivalmiduskaardi (juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses);

 - hariduslikku erivajadust tõendavad dokumendid (olemasolul).

Pärast esitatud taotlust teavitatakse vanemat lapse kooli vastuvõtmisest esimesel võimalusel.

 

Kool võtab õpilaskohtade olemasolu korral õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud.

Kooli teeninduspiirkond on Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste, mis on määratud Saue Vallavalitsuse korraldusega (17.veebruar 2021 nr 166).

Kui tegemist on õpilasega, kellel puudub sissekirjutus kooli teeninduspiirkonda, siis tuleb lapsevanemal avalduse esitamise õiguse saamiseks kõigepealt pöörduda Saue Vallavalitsuse poole.

Juhul kui tekib probleeme ARNO keskkonnas, palun pöörduda Tiina Nurmela poole: tiina.nurmela@kernukool.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem läbi Saue Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO taotluse, millele lisab:

- õpilase sünnitõendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

 - digitaalse foto õpilaspiletile;

 - koolivalmiduskaardi (juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses);

 - hariduslikku erivajadust tõendavad dokumendid (olemasolul).

Pärast esitatud taotlust teavitatakse vanemat lapse kooli vastuvõtmisest esimesel võimalusel.

 

Kool võtab õpilaskohtade olemasolu korral õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud.

Kooli teeninduspiirkond on Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste, mis on määratud Saue Vallavalitsuse korraldusega (17.veebruar 2021 nr 166).

Kui tegemist on õpilasega, kellel puudub sissekirjutus kooli teeninduspiirkonda, siis tuleb lapsevanemal avalduse esitamise õiguse saamiseks kõigepealt pöörduda Saue Vallavalitsuse poole.

Juhul kui tekib probleeme ARNO keskkonnas, palun pöörduda Tiina Nurmela poole: tiina.nurmela@kernukool.ee