Kool

Vastuvõtt


Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem läbi Saue Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO taotluse, millele lisab:

 - koolivalmiduskaardi (juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses);

 - hariduslikku erivajadust tõendavad dokumendid (olemasolul).

ARNO keskkonda laeb vanem õpilaspileti jaoks pildi. 

Pärast esitatud taotlust teavitatakse vanemat lapse kooli vastuvõtmisest esimesel võimalusel.

Kooli teeninduspiirkond on Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste põhikooli I ja II astme koolikohustuslikus eas isikutele, mis on määratud Saue Vallavalitsuse korraldusega

Lapsevanemad peavad pöörduma Saue Vallavalitsuse haridusosakonda, kui mingil põhjusel on soov panna laps Saue vallas kooli, mis ei ole lapse piirkonnakool.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses  taotlustega, palume pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonna haridusspetsialisti Lily Roop poole telefonitsi 5302 1854 või e-posti teel lily.roop@sauevald.ee.

 

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem läbi Saue Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO taotluse, millele lisab:

 - koolivalmiduskaardi (juhul, kui laps on käinud koolieelses lasteasutuses);

 - hariduslikku erivajadust tõendavad dokumendid (olemasolul).

ARNO keskkonda laeb vanem õpilaspileti jaoks pildi. 

Pärast esitatud taotlust teavitatakse vanemat lapse kooli vastuvõtmisest esimesel võimalusel.

Kooli teeninduspiirkond on Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste põhikooli I ja II astme koolikohustuslikus eas isikutele, mis on määratud Saue Vallavalitsuse korraldusega

Lapsevanemad peavad pöörduma Saue Vallavalitsuse haridusosakonda, kui mingil põhjusel on soov panna laps Saue vallas kooli, mis ei ole lapse piirkonnakool.

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses  taotlustega, palume pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonna haridusspetsialisti Lily Roop poole telefonitsi 5302 1854 või e-posti teel lily.roop@sauevald.ee.