Üritused

Üritused


Jaanuaris

 

23.12.2021- 09.01.2022 Vaheaeg

06.01.2022  Lasteaia jõulupuu ärasaatmine  

14.01.2022  Kokkuvõttev hindamine ainetes, kus üks ainetund nädalas.  

18.01.2021 Viktoriinivahetund

20.01.2022 Õpilasesinduse koosolek

24.01.2022 Energiakeskuse külastus (1.-6.klass)

 

 

Jaanuaris

 

23.12.2021- 09.01.2022 Vaheaeg

06.01.2022  Lasteaia jõulupuu ärasaatmine  

14.01.2022  Kokkuvõttev hindamine ainetes, kus üks ainetund nädalas.  

18.01.2021 Viktoriinivahetund

20.01.2022 Õpilasesinduse koosolek

24.01.2022 Energiakeskuse külastus (1.-6.klass)