Õppetöö

Konsultatsiooni ajad


Kauler, Ain-  N  

Lorents, Tiina  matemaatika, T ja K kell 08.00, N 13.25-14.10

Noormaa, Reet-  inglise keel eelneval kokkuleppel õpetajaga
Nurmela, Tiina- inimeseõpetus, loodusõpetus, vene keel E,T,N,R kell 08.00, muudel aegadel eelneval kokkuleppel õpetajaga 
Piho, Pille- eelneval kokkuleppel õpetajaga
Raud, Sirje-  kehaline kasvatus eelneval kokkuleppel õpetajaga

Riiv, Ruth-  eelneval kokkuleppel õpetajaga

Teekivi Epp-  robootika, tööõpetus,  E eelneval kokkuleppel õpetajaga
Vaidla, Jaan – eelneval kokkuleppel õpetajaga

Kauler, Ain-  N  

Lorents, Tiina  matemaatika, T ja K kell 08.00, N 13.25-14.10

Noormaa, Reet-  inglise keel eelneval kokkuleppel õpetajaga
Nurmela, Tiina- inimeseõpetus, loodusõpetus, vene keel E,T,N,R kell 08.00, muudel aegadel eelneval kokkuleppel õpetajaga 
Piho, Pille- eelneval kokkuleppel õpetajaga
Raud, Sirje-  kehaline kasvatus eelneval kokkuleppel õpetajaga

Riiv, Ruth-  eelneval kokkuleppel õpetajaga

Teekivi Epp-  robootika, tööõpetus,  E eelneval kokkuleppel õpetajaga
Vaidla, Jaan – eelneval kokkuleppel õpetajaga