Lasteaed

Kernu lasteaed


Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00 - 18.00.

 

Missioon

Lapse individuaalsuse arvestamine ja tema arengu igakülgne toetamine. Koostöös koduga tagatakse lapse koolivalmidus ning sujuv üleminek lasteaiast kooli

Visioon

 • Riisika lasteaed on traditsioone hoidev, kõlbelisi omadusi kasvatav, lastele mitmekülgsete tegevuste kaudu teadmisi ja õpioskusi ning loovust pakkuv lasteasutus.

 • Lasteaed on turvaline, lapsesõbralik, usaldusväärne ja tervist väärtustav lasteasutus, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle innustunud personal

Põhiväärtused

 • Lapsest lähtumine kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Arendame, märkame ja hoolime. Õpetaja sooviks on, et iga laps oleks õnnelik ja terve ning lapsevanem rahul.

 • Koostöö  tegutseme koos ühiste eesmärkide ja lapse heaolu nimel. Oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi, lapsevanemaid ja töötajaid. Väärtustame oma lasteaeda ja kooli.

 • Mäng on lapsele omane tegevus, mis pedagoogi juhendamisel õpetab ja arendab. Läbi mängu õpib laps märkamatult, ise rõõmus  ja  õpetaja rahul tulemusega.

 • Looduskeskkond õpetab   last, kes uurides kodukoha loodust, avastab põnevaid seoseid, mis tekitab lapses aina uut uudishimu. 

Riisika laul

Hommikul me seenelaps
hüppab voodist krips ja kraps
naerulohud on ta põsel
hambaid harjab, silmi peseb.

Lasteaia avab ta
paneb tuled põlema
ootab lapsi rõõmuga
seenelapsest paistab valgus
kumab uue päeva algus.

Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00 - 18.00.

 

Missioon

Lapse individuaalsuse arvestamine ja tema arengu igakülgne toetamine. Koostöös koduga tagatakse lapse koolivalmidus ning sujuv üleminek lasteaiast kooli

Visioon

 • Riisika lasteaed on traditsioone hoidev, kõlbelisi omadusi kasvatav, lastele mitmekülgsete tegevuste kaudu teadmisi ja õpioskusi ning loovust pakkuv lasteasutus.

 • Lasteaed on turvaline, lapsesõbralik, usaldusväärne ja tervist väärtustav lasteasutus, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle innustunud personal

Põhiväärtused

 • Lapsest lähtumine kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Arendame, märkame ja hoolime. Õpetaja sooviks on, et iga laps oleks õnnelik ja terve ning lapsevanem rahul.

 • Koostöö  tegutseme koos ühiste eesmärkide ja lapse heaolu nimel. Oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi, lapsevanemaid ja töötajaid. Väärtustame oma lasteaeda ja kooli.

 • Mäng on lapsele omane tegevus, mis pedagoogi juhendamisel õpetab ja arendab. Läbi mängu õpib laps märkamatult, ise rõõmus  ja  õpetaja rahul tulemusega.

 • Looduskeskkond õpetab   last, kes uurides kodukoha loodust, avastab põnevaid seoseid, mis tekitab lapses aina uut uudishimu. 

Riisika laul

Hommikul me seenelaps
hüppab voodist krips ja kraps
naerulohud on ta põsel
hambaid harjab, silmi peseb.

Lasteaia avab ta
paneb tuled põlema
ootab lapsi rõõmuga
seenelapsest paistab valgus
kumab uue päeva algus.