Uudised

Õppetöö korraldus alates 25.jaanuarist 23. jaanuar Gerli.Korol


Alates 25. jaanuarist taastub Kernu kooli kõigis klassides kontaktõpe (https://www.hm.ee/et/koroona). Õppetöö toimub tavapäraselt tunniplaani ja kooli päevakava alusel.

Kooli töötajatel ja õpilastel palume kanda koolipäeva jooksul isikukaitsevahendit (maski). Õpilastel peavad maskid endal kaasas olema. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevust koolimajas veebruari alguseni ei toimu. 

Pikapäevarühm toimub ainult kaugemal piirkondades elavatele ja bussi ootavatele pikapäevarühma lastele kuni esimese bussini.

Alates 25. jaanuarist taastub Kernu kooli kõigis klassides kontaktõpe (https://www.hm.ee/et/koroona). Õppetöö toimub tavapäraselt tunniplaani ja kooli päevakava alusel.

Kooli töötajatel ja õpilastel palume kanda koolipäeva jooksul isikukaitsevahendit (maski). Õpilastel peavad maskid endal kaasas olema. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevust koolimajas veebruari alguseni ei toimu. 

Pikapäevarühm toimub ainult kaugemal piirkondades elavatele ja bussi ootavatele pikapäevarühma lastele kuni esimese bussini.