Oluline

Vastuvõtt 1. klassi 16. märts Gerli.Korol


Kernu Põhikooli 1. klassi vastuvõtt õppeaastaks 2020/2021.

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks.

Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Kernu Põhikooli piirkonda kuuluvad Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste.

Kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda.

Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, saab vanem esitada Arno süsteemis avalduse soovitud kooli. Sel juhul otsustab lapse vastuvõtmise üle kool lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.

Kernu Põhikooli 1. klassi vastuvõtt õppeaastaks 2020/2021.

Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO on võimalik esitada avaldusi esimesse klassi astumiseks.

Link ARNO keskkonnale https://piksel.ee/arno/saue/

Kernu Põhikooli piirkonda kuuluvad Haiba, Kernu, Kirikla, Kustja ja Mõnuste.

Kui Saue valla laps soovib õppima asuda Saue valla munitsipaalkooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanemal pöörduda Saue vallavalitsuse haridusosakonda.

Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, saab vanem esitada Arno süsteemis avalduse soovitud kooli. Sel juhul otsustab lapse vastuvõtmise üle kool lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.