Uudised

Märtsi esimene koolinädal 08. märts Gerli.Korol


Peale vaheaega algas kooliaeg väga tegusalt.

Juba kolmapäeval, matemaatikapäeval toimus peastarvutamise võistlus. 

Võistlus toimus kolmes vanuseastmes. Eks see ole nii nagu spordis või spordivõistlusel, kus ei tohiks üle mõelda ega ennast liialt närvi ajada. Nii oligi liialt kiirustavate seas eksimusi ja esikohad võitsid need, kes ajaliselt olid veidi aeglasemad. Õpetajad tunnustasid kõiki osalejaid ja parimatele olid eripreemiad.

Neljapäeval korraldati kogu Kernu koolipere väike Midli-Madli laulukontsert, kus esinemisjulguse said kõik soovijad proovile panna. Julgematel on võimalus muusikaõpetajaga oma lauluoskust rohkem lihvida ning osaleda juba Saue valla laululapse konkursil.

Peale vaheaega algas kooliaeg väga tegusalt.

Juba kolmapäeval, matemaatikapäeval toimus peastarvutamise võistlus. 

Võistlus toimus kolmes vanuseastmes. Eks see ole nii nagu spordis või spordivõistlusel, kus ei tohiks üle mõelda ega ennast liialt närvi ajada. Nii oligi liialt kiirustavate seas eksimusi ja esikohad võitsid need, kes ajaliselt olid veidi aeglasemad. Õpetajad tunnustasid kõiki osalejaid ja parimatele olid eripreemiad.

Neljapäeval korraldati kogu Kernu koolipere väike Midli-Madli laulukontsert, kus esinemisjulguse said kõik soovijad proovile panna. Julgematel on võimalus muusikaõpetajaga oma lauluoskust rohkem lihvida ning osaleda juba Saue valla laululapse konkursil.