Uudised

Kernu Kooli 155. juubelipidu: meenutusi ja rõõmsaid hetki 11. juuni Gerli.Korol


Laupäeval, 8. juunil 2024.a. toimus Kernu Kooli 155. juubelipidu, kuhu kogunesid nii praegused kui ka endised õpilased, õpetajad ja vilistlased.

See oli eriline sündmus taas üle kümne aasta, mis tähistas kooli pikka ajalugu ning pakkus võimalust jagada mälestusi ja rõõmsaid hetki.

Pidustused algasid aktusega kooli sööklas. Aktuse avas kooli direktori kohusetäitja Jaanus Kallion. Kooli oli juubeli puhul tervitama tulnud Saue vallavanem Andres Laisk.

Praegused 6. klassi õpilased ja juba 12.juunil Kernu kooli vilistlased, viisid aktusel külalised ajaloo ajakapslis tagasi kooli minevikku. Nad rääkisid kooliajaloost ning laulsid selleaegseid laule, tuues esile kooli olulisi hetki ja traditsioone. Koos nendega astus üles ka vilistlaste esindaja Kätlin Kuusk, kes esitas laulu “Tuhanded Külad”. See sümboliseeris Kernu Kooli laiaulatuslikku mõju ja sidet erinevate kogukondadega.

Eelmisest kooli juubelist on möödunud 10 aastat ja need vahepealsed aastad on koolielus segased olnud nii nagu igalpool maailmas. Sel puhul oli õige aeg Jaanus Kallioni poolt tänada inimesi, kes on koolis kui ka lasteaias teinud kauaaegset tänuväärset tööd. Tänukirja said: Tiina Nurmela, Pille Piho, Tiina Lorents, Sirje Raud, Ruth Riiv, Jaan Vaidla, Heli Kauler, Urve Rõõm, Anne Kolmrist, Jaana Kuusk ja Katrin Pihlakas

Tänati ka olulise panuse eest, mida on Kernu kooli jaoks tehtud. Tänukirja said: Enn Karu ja Kaljo Põldaru, Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavarahaldus.

Hoolekogu esimees Milko Milatškov ja vilistlaste esindaja Taavi Võsa pidasid tervituskõnesid, rõhutades kooli olulisust ja kogukonna ühtsust.

Pärast aktust suundusid külalised Kernu koolimaja uudistama. Endised õpilased jagasid mälestusi oma kooliajast ning kohtusid kunagiste õpetajatega ja klassikaaslastega. Koolimaja oli täis naeru, emotsioone ja rõõmu.

Kernu Kooli 155. juubelipidu oli südamlik ja meeldejääv sündmus, mis tõi kokku mitu põlvkonda inimesi, kes on seotud selle armsa kooliga. Kõik kohalviibijad nautisid väga koosviibimist ning said mälestuste võrra rikkamaks. Kui koolil ei ole vilistlasi...

Aitäh, kõikidele vilistlastele ja külalistele, et peole tulite!

Peol tehtud pilte saab vaadata ja tellida http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/KK24-155

 

Laupäeval, 8. juunil 2024.a. toimus Kernu Kooli 155. juubelipidu, kuhu kogunesid nii praegused kui ka endised õpilased, õpetajad ja vilistlased.

See oli eriline sündmus taas üle kümne aasta, mis tähistas kooli pikka ajalugu ning pakkus võimalust jagada mälestusi ja rõõmsaid hetki.

Pidustused algasid aktusega kooli sööklas. Aktuse avas kooli direktori kohusetäitja Jaanus Kallion. Kooli oli juubeli puhul tervitama tulnud Saue vallavanem Andres Laisk.

Praegused 6. klassi õpilased ja juba 12.juunil Kernu kooli vilistlased, viisid aktusel külalised ajaloo ajakapslis tagasi kooli minevikku. Nad rääkisid kooliajaloost ning laulsid selleaegseid laule, tuues esile kooli olulisi hetki ja traditsioone. Koos nendega astus üles ka vilistlaste esindaja Kätlin Kuusk, kes esitas laulu “Tuhanded Külad”. See sümboliseeris Kernu Kooli laiaulatuslikku mõju ja sidet erinevate kogukondadega.

Eelmisest kooli juubelist on möödunud 10 aastat ja need vahepealsed aastad on koolielus segased olnud nii nagu igalpool maailmas. Sel puhul oli õige aeg Jaanus Kallioni poolt tänada inimesi, kes on koolis kui ka lasteaias teinud kauaaegset tänuväärset tööd. Tänukirja said: Tiina Nurmela, Pille Piho, Tiina Lorents, Sirje Raud, Ruth Riiv, Jaan Vaidla, Heli Kauler, Urve Rõõm, Anne Kolmrist, Jaana Kuusk ja Katrin Pihlakas

Tänati ka olulise panuse eest, mida on Kernu kooli jaoks tehtud. Tänukirja said: Enn Karu ja Kaljo Põldaru, Saue Vallavalitsus ja Saue Vallavarahaldus.

Hoolekogu esimees Milko Milatškov ja vilistlaste esindaja Taavi Võsa pidasid tervituskõnesid, rõhutades kooli olulisust ja kogukonna ühtsust.

Pärast aktust suundusid külalised Kernu koolimaja uudistama. Endised õpilased jagasid mälestusi oma kooliajast ning kohtusid kunagiste õpetajatega ja klassikaaslastega. Koolimaja oli täis naeru, emotsioone ja rõõmu.

Kernu Kooli 155. juubelipidu oli südamlik ja meeldejääv sündmus, mis tõi kokku mitu põlvkonda inimesi, kes on seotud selle armsa kooliga. Kõik kohalviibijad nautisid väga koosviibimist ning said mälestuste võrra rikkamaks. Kui koolil ei ole vilistlasi...

Aitäh, kõikidele vilistlastele ja külalistele, et peole tulite!

Peol tehtud pilte saab vaadata ja tellida http://www.pildikompanii.ee/et/tellimine/s2/KK24-155