Reedeti 1.-3. klass kell 14.00 ning suuremad kell 17.00
Juhendaja: Epp Teekivi


Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima. Robootikaringis kasutame Lego Mindstorms EV3 komplekte. See on Lego väljatöötatud õppevahend, millega õpitakse tundma tänapäevast robootika valdkonda, selle tehnilisi rakendusvõimalusi ja lihtsat arvutiprogrammeerimist praktiliste tööülesannete lahendamise kaudu.

Ehitame roboteid, mis programmeerituna liiguvad ringi ja täidavad erinevaid ülesandeid. Roboteid saab teha juhendi järgi või algusest lõpuni täitsa ise välja mõelda ja konstrueerida. Valminud robotitega viiakse läbi mitmesuguseid võistlusi.
Robootikaringis saab laps teadmisi ja oskusi
· robootika seotusest igapäevaeluga;
· tehniliste lahenduste ja konstrueerimise valdkonnast;
· töö kavandamisest ja tegevuste plaanimisest;
· disainimisest;
· roboti aju ja andurite ühendamisest ning seadistamisest;
· programmeerimistarkvara kasutamisest;
· tehniliste jooniste ja juhendite koostamisest ning nende lugemisest. 

See on koolihuviring ja õpilastele tasuta.